Rusya Çalışma Vizesi

Rusya Çalışma Vizesi

Rusya Federasyonunda faaliyet gösteren şirketler her yıl belli sayıda Türkiye vatandaşını istihdam etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya'da uzun süreli çalışa bilmeleri için çalışma izni başvurusu yapmaları bu işlemi Rusya'da çalışacakları firma ile koordineli şekilde yürütmeleri ve çalışma iznine bağlı olarak Rusya oturum izni de almaları gerekmektedir. Rusya Oturum ve Çalışma izni birebiriyle yakında ilişkili konulardır.

Rusya çalışma izni prosedürleri özellikle bireysel çalışma izni talepleriyle kapsamaktadır. Bireysel Rusya çalışma vizesi başvuruları Rusya İstanbul Başkonsolosluğu ve Rusya Ankara Büyükelçiliğine yapılabilmektedir. İşlem süreleri konsolosluk birimlerinin yoğunluğuna, konsolosluğun kapalı olduğu günlere göre değişebilmektedir.

Rusya çalışma vizesi çok girişli alınması gereken bir vize türü olup vizenin kapsadığı süre 90 gün ile 3 yıl arasında değişmektedir. Rusya çalışma vizesi başvurusunda bulunurken unutulmaması gereken nokta HIV testinin yaptırılması ve işe giriş sözleşmesinin hazır edilmesidir. HIV testinin aynı zamanda Rusya'ya gidildiğinde Rusya Federasyonundaki yetkili tıbbi kurumlardan da yaptırılması talep edilebilmektedir.

Rusya Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Rusya çalışma vizesi başvuruları Rusya'nın Türkiye'deki diplomatik misyonları tarafından kabul edilmekte olup şahsen veya danışmanlık hizmeti veren kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Çalışma başvurusunda bulunan kişi bulaşıcı hastalık riskine dair testleri yaptırmalı ve Rusya'da çalışacağı firma ile yapığı iş sözleşmesini evrakları arasında bulundurmalıdır.

Rusya'da çalışacak olduğunuz firma Rusya'daki İşçi Bulma Kurumuna sizin istihdamınıza yönelik başvuruda bulunur. İşçi Bulma Kurumuna yapılan başvuru yine Rusya'daki Yabancı İş Gücü çalışma İzni başvurulmadan 30 gün önce yapılması gerekmektedir. Yabancı İş Gücü alınan kadar 15 günde bir İşçi Bulma Kurumuna ilgili iş pozisyonlarıyla ilgili bildirimde bulunulmalıdır.

İşçi Bulma Kurumuna Yabancı İşçi Çalışma İzni başvuruda bulunduktan sonra 30 takvim günü geçmesi gerekiyor ve bütün bu süreçlerin toplamı 60 günü bulabiliyor.

Rusya Çalışma Vizesi için Gerekli Evraklar

Rusya Çalışma İzni başvurusu sonucunda iznin alınması 30 gündür ve aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekmektedir.

  • Pasaport fotokopisi Noter tasdikli Rusça çevirisi
  • Apostil ile tasdik edilmiş diploma fotokopisi (Rusya'daki noterden onaylı)
  • Sağlık sigortası zorunlu değildir ancak tavsiye edilir.
  • 3x4 cm ebatında fotoğraf
  • Davetiye Davetiye başvurusu çalışma İzni başvurusunun hemen ardından yapılabilmektedir ve çıkış süresi 7 ila 10 gündür ancak bu davetiye 3 aylık dönemi kapsayan tek giriş hakkı tanıyan bir davetiyedir. Eğer mevcut durumda Çalışma vizesi ile Rusya Federasyonunda kalınıyorsa mevcut şirketin davetiyesine gerek kalmamaktadır.

Rusya Çalışma Vizesi Nasıl Uzatılır?

Rusya çalışma izni başvurusu ardından çıkan çalışma kartı alınmasına yönelik işlem 3 aylık süreyi kapsayan tek girişli davetiye ile Rus Konsolosluğuna başvuru sonucunda alınmaktadır. Ancak bu süre Rusya sınırlarına giriş yapıldıktan sonra uzatılabilmektedir.

Çalışma vizesiyle Rusya Federasyonuna giriş yapılıp ilgili kurumlara kayıtlar yapıldıktan sonra daha uzun süreli bir çalışma vizesi için başvuru süreci 14 gün içinde tamamlanabilmektedir. Plastik kart olarak da adlandırılan çalışma kartını süresi bu zaman zarfında uzatılmış olacaktır. Davetiyenin çıkması ve çalışma vizesinin uzatılması göçmenlik kaydının yapılmasıyla yakında ilişkilidir. Bu bağlamda Rusya Federasyonu Göç Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne de ayrıca kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Rusya Çalışma İzni ve çalışma vizesi işlemleri sonuçlandıktan sonra 10 iş günü içinde Rusya'daki vergi dairesine yazılı bildirimde bulunularak kişinin artık istihdam edilmeye başlandığı bilgisi iletilir. Bununla birlikte istihdam edilen kişi hakkındaki bilgiler 30 gün içinde İşçi Denetim Kurumuna yazılı olarak bildirilmesi bir zorunluluktur.

Çalışma kartı alındıktan sonra belli dönemlerde benzer bildirimlerin ilgili kurumlara yapılması gerekecektir.

Rusya Çalışma Vize Ücreti

Rusya çalışma vizesi ücreti talep edilen istihdam süresine göre değişebilmektedir. Burada hem Türkiye'den çalışma vizesi başvurusunda bulunan kişinin hem de Rusya Federasyonunda istihdam edecek firmanın yükümlülükleri vardır. Türkiye'deki başvurular Rusya konsolosluklarına yapılmaktadır ve ilk etapta çalışma izni talebi çalışma vizesi niteliği taşıdığından vize harç ücretleri olarak ödeme yapılması gerekir. Ancak yukarıda bahsedildiği şekilde Rusya'daki firmalara yapılan başvurularla uzatma işlemi yapılabildiğinden buna dair ücretlendirmeler Rusya'daki göçmen idaresi, işçi bulma kurumu, yabancı işçi çalıştırma kurumu gibi kurumların insiyatifindedir.